Analiza ankete o poteku študija na daljavo in priporočila ŠOS

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je v tednu med 30. marcem in 5. aprilom med slovenskimi študenti izvedla anketo o izvajanju študija na daljavo, ki se izvaja zaradi zaprtja visokošolskih zavodov kot ukrepa za preprečitev širjenja bolezni COVID-19. Ob tem ŠOS podaja priporočila pristojnemu Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter visokošolskim zavodom za olajšanje in izboljšanje študijskega procesa.

Priporočila, ki jih ŠOS daje visokošolskim zavodom in ministrstvu so naslednja:

 • izvajanje predavanj, seminarjev in vaj v živo, s čimer se omogoči dvosmerna komunikacija, s katero se spodbudi študente h kritičnem razmišljanju;
 • dostop do arhiva predavanj, seminarjev in vaj, ki so bila izvedena prek digitalnih orodij;
 • ponujanje pomoči in aktivno reševanje težave nedostopnosti študentov do digitalnih orodij;
 • zagotovitev elektronske dostopnosti gradiv, potrebnih za opravljanje izpitov in zaključnih del v času zaprtja knjižnic;
 • razumno omejevanje obsega gradiva, ki ga morajo študenti obdelati;
 • jasne smernice visokošolskih zavodov glede časovnega razporeda in načina izvajanja izpitov ter kolokvijev v prihajajočih izpitnih obdobjih;
 • spremembe pogojev za napredovanje v višji letnik s strani visokošolskih zavodov;
 • odpoved obvezne izvedbe in prisotnosti pri praktičnih delih izobraževanja, ki se v tem času ne izvajajo;
 • milejši pogoji za prehod v višji letnik;
 • podaljšanje rokov za prijavo in oddajo zaključnih del;
 • znižanje vseh skritih stroškov v izobraževanju (znižanje cene šolnin, znižanje cene vpisnine, znižanje cene diferencialnih izpitov, znižanje cene literature itn.);
 • oddaja zaključnih del v digitalni obliki (oddaja zaključnih del v fizični obliki predstavlja študentom velik strošek, finančno stanje študenta pa je trenutno precej zaskrbljujoče);
 • posredovanje konkretnih informacij študentom glede zaključka študija.

Celotno analizo rezultatov ankete lahko najdete tu.