Na ŠOS pozdravljamo končno rešitev problematike združevanja državnih in Zoisovih štipendij

Ljubljana, 15. junij 2023 – Študentska organizacija Slovenije podpira predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip 1D, EPA: 790 – IX), ki so ga vložili poslanci koalicijskih strank.

Zakon ponovno predvideva možnost hkratnega prejemanja državne in Zoisove štipendije, kar na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) že leta zagovarjamo. Končno so tako poslanci koalicije, kot opozicije (ki so vsebinsko podoben predlog vložili nedavno) prepoznali, da je nepravično, da mora socialno ogrožen dijak ali študent izbrati med državno štipendijo, ki mu pomaga pri spopadanju s finančno stisko med procesom šolanja, ter Zoisovo štipendijo, ki ga nagrajuje za dosežke in sposobnost.

Ob tem na ŠOS menimo, da bi se zakon lahko uveljavil že s pričetkom prihajajočega šolskega oz. študijskega leta in ne šele z letom 2024, kot predvideva vloženi zakon, zato poslance pozivamo, da tekom postopka sprejmejo ustrezne dopolnitve.

Študenti si sicer želimo širšega vsebinskega pogovora, ki bi prinesel prenovo štipendijske politike. Ta se mora pričeti z analizo trenutnega stanja, s katero bomo lahko presojali, ali štipendije v zdajšnji obliki in obsegu služijo svojemu namenu. Nobena reforma ne sme potekati z razlogom ali ciljem varčevanja, temveč ravno nasprotno; za učinkovit sistem štipendiranja je potrebno zagotoviti dodatna in namenska sredstva.

Kljub nedavnim dvigom je potrebno višino državne štipendije dvigniti, saj skupaj z drugimi socialnimi prejemki niti približno ne dosega povprečnih življenjskih stroškov študentov. Zoisovo štipendiranje je prav tako potrebno prenoviti, na kar študenti čakamo že več kot desetletje. Pri kadrovskih štipendijah je potrebno okrepiti informiranje, saj je število podeljenih štipendij, še posebej glede na njihovo višino relativno nizko že več desetletij ter mladim zagotoviti kakovostno zaposlitev po končanem izobraževanju. Pri deficitarnih štipendijah pa je potrebna njihova redefinicija; te so namenjene za štipendiranje poklicev srednjega in strokovnega izobraževanja, služijo pa predvsem zagotavljanju deficitarne delovne sile delodajalcem. Potrebno je spodbujati poklice prihodnosti z visoko dodano vrednostjo, ki so identificirani tudi v strateških dokumentih države (Strategija pametne specializacije, Strategija razvoja Slovenije, Vizija Slovenije itd.).

Na ŠOS torej pričakujemo, da je tokratna manjša sprememba zakonodaje dobro izhodišče za nadaljnje bolj vsebinske in korenitejše spremembe na področju štipendiranja.