5. seja Sveta Vlade RS za študentska vprašanja namenjena Zakonu za urejanje položaja študentov

Ljubljana, 29. marec 2024 – Na 5. seji Sveta Vlade RS za študentska vprašanja smo predstavniki Študentske organizacije Slovenije prisotnim predstavnikom ministrstev predstavili predloge ukrepov, ki smo jih vključili v že tretji paket Zakona za urejanje položaja študentov.

Na seji smo predstavili ključne ukrepe s področja subvencionirane študentske prehrane, študentskega dela, štipendiranja, subvencioniranega bivanja in subvencioniranih prevozov, s področja tujih študentov in zdravstva. Največ časa so namenili ukrepom na področju visokega šolstva ter socialnih zadev, ministrstvo za visoko šolstvo pa je predstavilo predloge za gradnjo novih študentskih domov v Ljubljani v Bežigradu, na Viču, zgornji Šiški ter tudi napredek pri projektu na Roški. 

Pristojno ministrstvo je predstavilo tudi predloge sprememb poslovnika, ki ga bodo predstavniki sveta obravnavali na naslednji seji.

Luka Mihalič, predsednik ŠOS: ‘‘Svet Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja je najvišji organ, na katerem imamo študenti možnost predstavljati problematike in rešitve zanje pristojnim ministrstvom. Zato je pomembno, da lahko, še preden sam zakon vložimo v zakonodajni postopek, vse vključene ukrepe predstavimo izvrševalcem teh zakonov, ti pa dodajo prepotrebne premisleke in dopolnitve, kjer je to potrebno. Kljub temu, da so predstavniki ministrstev predstavili nekatere pomisleke glede predlaganih ukrepov, smo prejeli pozitiven signal za nadaljnje delo, zato smo pri našem nadaljnjem delu lahko optimistični.’’