31. maj – Svetovni dan brez tobaka

31. maja obeležujemo svetovni dan brez tobaka, ki je letos posvečen preprečevanju vpliva tobačne industrije na otroke in mladostnike in v Sloveniji poteka pod geslom »Otroci in mladostniki v primežu tobačne industrije«.

Industrija uporablja številne zavajajoče taktike, da bi otroke in mladostnike pritegnila k uporabi novih tobačnih in nikotinskih izdelkov, še posebej pomembno vlogo imajo pri tem številne privlačne arome in obsežen marketing v digitalnih medijih. Med mladostniki v Sloveniji uporaba novih tobačnih in nikotinskih izdelkov narašča, kar je zelo zaskrbljujoče. Ti izdelki namreč vsebujejo nikotin, ki je ena najbolj zasvojljivih drog, otroci in mladostniki so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Zasvojenost vodi v vseživljenjsko uporabo teh izdelkov. Poleg tega ima nikotin tudi pomembne škodljive učinke na razvoj možganov pri mladostnikih. V Sloveniji so uveljavljene že številni učinkoviti ukrepi nadzora nad tobakom, letos pa so bili v zakonodajo dodani pomembni ukrepi za zmanjševanje uporabe tobačnih in nikotinskih izdelkov, predvsem med mladimi. Najpomembnejša med novimi ukrepi je prepoved arom v elektronskih cigaretah, saj so arome eden ključnih razlogov med mladimi za poseganje po teh izdelkih.

V Sloveniji je že več desetletij z različnimi ukrepi in aktivnostmi omejena uporaba tobačnih in povezanih izdelkov

V nadaljevanju citirano iz spletne strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje ob Svetovnem dnevu brez tobaka.

»Letos smo se ponovno pridružili najnaprednejšim državam v Evropski uniji (EU) in širše, saj je pred kratkim, 24. aprila, stopila v veljavo novela Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki s strožjimi ukrepi naslavlja nove tobačne in nikotinske izdelke,« je povedala dr. Valentina Prevolnik Rupel, ministrica za zdravje. Na podlagi Delegirane direktive Komisije EU 2022/2100 so od 24. maja 2024, ko se je zakon začel uporabljati, v Sloveniji prepovedane značilne arome (na primer sadja, začimb, zelišč, alkohola, bombonov, mentola, vanilje) v ogrevanih tobačnih izdelkih. Z nacionalnim ukrepom – prepovedjo vseh arom, z izjemo tobačnih, tudi v elektronskih cigaretah in njihovih tekočinah z nikotinom in brez nikotina – pa se bomo po koncu prehodnega obdobja, 24. aprila 2025, pridružili na tem področju najnaprednejšim državam članicam EU, in sicer Estoniji, Litvi, Latviji, Danski, Madžarski, Nizozemski in Finski.

Z omejevanjem arom želimo zaščititi zdravje vseh, predvsem pa otrok in mladostnikov, med katerimi uporaba teh izdelkov strmo narašča in je precej višja kot med odraslimi. »Med ukrepi, s katerimi želimo zaščititi otroke in mladostnike, je tudi popolna prepoved vsakršnega oglaševanja in promocije tobačnih in povezanih izdelkov, vključno s prepovedjo prodaje prek spleta oziroma na daljavo. Ta je sicer v Sloveniji v veljavi že od leta 2017, vendar pa je za učinkovitejše izvajanje potreben enoten pristop po celotni EU. Zato se je Slovenija pridružila pobudi Latvije in v skupnem pismu s še enajstimi državami članicami pozvala Evropsko komisijo k strožjim skupnim ukrepom, vključno s prepovedjo arom v elektronskih cigaretah za vse države članice in prepovedjo čezmejne prodaje na daljavo – ne samo za tobačne, temveč tudi za nove povezane izdelke po celotni EU. Le tako bomo lahko učinkoviteje zaščitili zdravje vseh, predvsem pa mladih, pred škodo, ki jo povzročajo novi tobačni in nikotinski izdelki,« je dodala dr. Valentina Prevolnik Rupel, ministrica za zdravje.

Skupaj z ostalimi pristojnimi resorji, strokovnimi institucijami in nevladnimi organizacijami Ministrstvo za zdravje izvaja strategijo Za Slovenijo brez tobaka 2022-2030, ki vključuje različne ukrepe in aktivnosti, da bi dosegli dolgoročno vizijo, to je družbo brez tobaka z manj kot pet odstotkov kadilcev. »Večletnim medijskim kampanjam za ozaveščanje o škodljivosti kajenja v avtomobilih in drugih zaprtih prostorih se bo letos v kratkem pridružila nova, širša kampanja za preprečevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov in spodbujanje zdravega življenjskega sloga,« je še povedala dr. Valentina Prevolnik Rupel, ministrica za zdravje.

Tobačna in nikotinska industrija zasvaja mlade doživljenjsko

Kljub pomembnemu napredku pri zmanjševanju uporabe tobaka Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) opozarja, da elektronske cigarete in drugi novi tobačni in nikotinski izdelki predstavljajo resno grožnjo mladim in nadzoru nad tobakom. Raziskave kažejo, da uporaba elektronskih cigaret za približno trikrat poveča uporabo običajnih cigaret, zlasti med mladimi nekadilci. Ponavlja se zgodovina in tobačna industrija zdaj poskuša prodati nikotin mladim v drugačni obliki, ki je kot past s sladkim okusom, saj trži svoje izdelke z vabljivimi sladkimi in sadnimi okusi. Zasvojen mlad človek pa predstavlja vseživljenjski dobiček za industrijo.

»Zaradi zavajajočih taktik, ki jih uporablja industrija, so nujno potrebni strogi predpisi za zaščito mladih pred življenjsko škodljivo odvisnostjo. SZO poziva vlade, da zaščitijo mlade pred uživanjem tobaka, elektronskih cigaret in drugih nikotinskih izdelkov s prepovedjo ali strogo regulacijo teh izdelkov, vključno s prepovedmi arom v elektronskih cigaretah, prepovedmi trženja, oglaševanja in promocije, višjimi obdavčitvami, večjo ozaveščenostjo javnosti o zavajajočih taktikah, ki jih uporablja industrija, ter podporo pobudam za izobraževanje in ozaveščanje, ki jih vodijo mladi,« je poudarila Melita Vujnović, vodja urada SZO v Sloveniji.

»Tobačna industrija skuša skozi promocijo novih izdelkov ponovno normalizirati kajenje in ohranjati visoke dobičke, ne glede na vpliv na globalno zdravje ljudi. Tudi pretekle izkušnje kažejo, da je to preizkušen model delovanja. Tobačna industrija je desetletja zanikala povezavo pljučnega raka s kajenjem, trdili so, da so varne cigarete s filtrom, da so manj škodljive cigarete z nizko vsebnostjo nikotina, oglaševali so »lahke« cigarete in podobno. Čeprav je tobačna industrija globalno največji ubijalec. Necenzurirano oglaševanje preko družabnih omrežij, ki cilja predvsem na mlade, v zadnjem času še posebej na otroke, povzroča zasvojenost z nikotinom, ki bo zanesljivo imela hude dolgoročne vplive na globalno zdravje,« opozarja tudi izr. prof. dr. Mihaela Zidarn, specialistka pulmologije in alergologije s Klinike Golnik.

»Nov izziv na področju tobačne kontrole z vidika otrok in mladostnikov je nedvomno digitalni marketing industrije. Digitalni prostori so namreč težje sledljivi, temeljijo na algoritmih, ki lažje in hitreje targetirajo ter posledično dosežejo potencialne uporabnike. Na socialnih omrežjih lahko otroci in mladostniki vidijo in slišijo pester nabor različnih objav, ki jih nagovarja s specifičnim načinom, vezanim na njihovo identiteto. To industriji omogoča lažji dostop in vpliv na te populacije. Zato to predstavlja resen izziv javnega zdravja in konkretneje, področja tobačne kontrole, ki se ga globalno – pa tudi nacionalno – še ne lotevamo,« je povedala Manca Kozlovič, predsednica Brez izgovora Slovenija.

Mednarodno sodelovanje nevladnih organizacij za zmanjševanje vplivov industrije na mlade je silno pomembno za prepoznavanje in zmanjševanje taktik tobačne industrije, s katerimi ta pridobiva predvsem nove mladoletne uporabnike, ki so najbolj dovzetni za eksperimentiranje.

»S povezovanjem nevladnih organizacij želimo preprečiti, da tobak in trženje nikotina dosežeta mladoletne in tiste, ki še nikoli niso uporabljali tobačnih in nikotinskih izdelkov. Tobačna industrija cilja na kreativnost, življenjski slog, modo, športne vzornike, glasbenike, umetnike in igralce ter vsa ostala interesna področja, ki so mladoletnim še posebej privlačna, vse z namenom povečanja prodaje in dobička. Ob tem tudi ne odgovarja za zdravstvene posledice svojih uporabnikov, s čimer ruši temelje javnega zdravja, ne prevzema odgovornosti za onesnaževanje okolja s proizvodnjo kot tudi odpadki. Lobiranje tobačne industrije je usmerjeno tudi na odločevalce, vključno s politiki. Poizkuša izpodbijati zakone ter spreminjati izide političnih odločevalcev. Vmešavanje tobačne industrije je največja ovira pri zmanjševanju smrti in bolezni zaradi rabe tobaka in s tobakom povezanih izdelkov,« je pojasnila Neža Polh, generalna sekretarka pri nevladni organizaciji Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.

Nikotin je ena najbolj zasvojljivih drog in zaradi tega tudi zelo težko obvladljiva

Nikotin je snov, ki zasvoji zelo hitro, kot psihoaktivna snov vpliva na razvoj mladih možganov. Čim mlajši ga začnejo uporabljati, tem večja je zasvojenost. Ob tem ima celo vrsto negativnih vplivov na vse organske sisteme v telesu in lahko povzroča dolgotrajne in nepovratne zdravstvene posledice. Mladi pričenjajo z vnašanjem nikotina v telo s pomočjo različnih nikotinskih izdelkov in že zgodaj postanejo zasvojeni z nikotinom. »Še nedozoreli možgani adolescenta so podvrženi znatni rasti, reorganizaciji in oblikovanju. Nikotin lahko škodi razvoju možganov mladostnika, kar vodi do sprememb obnašanja in počutja. Raba nikotina v adolescenci lahko poškoduje dele možganov, ki nadzorujejo pozornost, učenje, razpoloženje in nadzor nad impulzi. Vsakič, ko se ustvari nov spomin ali se nauči nova spretnost, se med možganskimi celicami vzpostavijo močnejše povezave oziroma sinapse. Možgani mladih gradijo sinapse hitreje kot možgani odraslih. Nikotin spreminja način tvorjenja teh sinaps. Raba nikotina v adolescenci lahko poveča tveganje za prihodnjo zasvojenost z drugimi drogami. Različne nikotinske izdelke v vse višjem odstotku uporabljajo predvsem mladostniki in mladi odrasli, velikokrat tudi kot pripomoček za opuščanje kajenja. A v resnici ti izdelki niso pripomočki za opuščanje kajenja, ampak izdelki za začetek zasvojenosti z nikotinom in vzdrževanje te zasvojenosti. Priporočamo, da kadilci, ki želijo opustiti kajenje, pri tem uporabljajo preizkušene, varne in klinično testirane pripomočke,« navaja dr. Tomaž Čakš z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Kljub številnim uvedenim ukrepov zadnji podatki za Slovenijo kažejo porast uporabe novih izdelkov med mladimi, visoko zaznano dostopnost izdelkov in pomemben obseg izpostavljenosti marketingu industrije

Podatki iz raziskave med dijaki drugih letnikov srednjih šol v Sloveniji, ki so jo na NIJZ izvedli v novembru 2023, kažejo, da se odstotki uporabnikov elektronskih cigaret, brezdimnih tobačnih izdelkov in nikotinskih vrečk zvišujejo, prav tako ne beležimo več upada odstotka kadilcev cigaret, kar je zelo zaskrbljujoče. »Vsaj enega od tobačnih ali nikotinskih izdelkov je kadarkoli v življenju uporabilo 61 odstotkov anketiranih dijakov, v zadnjih 30 dneh pa 34 odstotkov, kar je več kot v raziskavi leta 2021 in blizu odstotka v prvi izvedbi raziskave leta 2017. Prihod novih tobačnih in nikotinskih izdelkov torej močno spreminja situacijo med mladimi. Raziskava tudi kaže, da je zaznana dostopnost teh izdelkov med anketiranimi dijaki visoka, saj so med njimi znatni odstotki tistih, ki menijo, da bi zelo lahko ali lahko prišli do teh izdelkov, prav tako je med njimi znaten delež tistih, ki menijo, da cene teh izdelkov niso visoke. Anketirani dijaki pridejo do izdelkov na različne načine, podatki pa tudi kažejo, da so še vedno v znatnem odstotku izpostavljeni marketinškim aktivnostim industrije. Kot kažejo rezultati raziskave, so arome med najpomembnejšimi razlogi za prvi poskus uporabe, zato ocenjujemo, da bo prepoved arom v elektronskih cigaretah imela pomemben učinek na uporabo elektronskih cigaret med mladimi v Sloveniji,« je povedala Helena Koprivnikar z NIJZ.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je pristojni organ Ministrstva za zdravje za prejemanje, shranjevanje, obravnavo, analiziranje in objavljanje podatkov ter meritve emisij iz tobačnih in povezanih izdelkov.

»Nadzor opravljamo v okviru Skupnega portala EU (angleško The EU Common Entry Gate, EU-CEG), kamor proizvajalci vnesejo vse podatke o izdelku, kot so na primer sestavine, emisije in drugi toksikološki podatki o snoveh, ki jih vsebuje izdelek. V zadnjih dveh letih opažamo povečano število notifikacij za ogrevane tobačne izdelke, elektronske cigarete in zeliščne izdelke za kajenje (vključno z ogrevanimi zeliščnimi izdelki). Pri elektronskih cigaretah je opazno povečanje števila izdelkov za enkratno uporabo z različnimi aromami. Med temi izdelki je trenutno na trgu zelo malo takih z aromo tobaka, zato po uveljavitvi sprememb Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI), ki prinaša prepoved vseh arom, razen tobačnih, pričakujemo velik upad teh izdelkov na slovenskem trgu. Med zeliščnimi izdelki za kajenje in ogrevanje se pojavljajo predvsem izdelki na osnovi čaja in industrijske konoplje. S tega vidika nas skrbi, da ti izdelki niso več le sredstvo za dovajanje nikotina, temveč tudi drugih učinkovin, na primer kanabinoidov. Niso pa vsi novi nikotinski izdelki (kot na primer nikotinske vrečke), ki se trenutno pojavljajo na trgu, predmet poročanja v EU-CEG, zato NLZOH nima pregleda niti nad stanjem teh izdelkov na trgu niti nad vsebnostmi nikotina v njih. Izdelki so problematični z več vidikov, kot so: enostavnost uporabe, prisotnost različnih arom, ki se jih v elektronskih cigaretah ukinja, in pomanjkanje podatkov o dejanski vsebnosti nikotina,« sta povedala Lovro Arnuš in Lucija Smojver z NLZOH.

Vir: www.nijz.si