29. Skupščina ŠOS

VABILO

Na podlagi 21. člena Študentske ustave (ŠU-3) (Uradni list RS, št. 32/15) sklicujem

29. SKUPŠČINO ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE,

ki bo potekala v sredo, 14. junija 2017, ob 17.00 uri v prostorih Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana.

Predlagan dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnika 28. Skupščine ŠOS
  3. Poročilo predsednika ŠOS
  4. Potrditev finančnega poročila ŠOS za 2016
  5. Predlog Zakona za urejanje položaja študentov
  6. Akti ŠOS
  7. Razno

Študentska organizacija Slovenije

Aleksandar Spremo 

Predsednik