V Državnem svetu razstavili 25 mejnikov študentskega organiziranja v Sloveniji

Ljubljana, 30. 11. 2022 – Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je pred dnevi obeležila 25-letnico študentske ustave, v počastitev obletnice pa smo poleg osrednje slovesnosti v Cankarjevem domu pripravili tudi razstavo 25 mejnikov. Razstava bo do 8. decembra na ogled v preddverju dvorane Državnega sveta.

Študentska ustava je bila sprejeta 24. oktobra 1997 in predstavlja temelj za uresničevanje ideje o enotnem zastopanju  študentov na nacionalni ravni. 25 mejnikov povzema ključne dogodke, s katerimi želimo na ŠOS študentom in širši javnosti približati zgodovino študentskega organiziranja in vsebine, ki jih izvajamo. Predstavljeni so ključni izseki iz zgodovine študentskega organiziranja in borbe za pravice, kot so datumi nastanka entitet ŠOS ali najbolj odmevni dogodki, kampanje, projekti in ostale aktivnosti. Razstava bo v Državnem svetu na ogled do 8. decembra.

Na otvoritvi razstave je zbrane nagovorila predsednica ŠOS Marike Grubar, ki je dejala, da ŠOS ni usmerjen samo v zgodovino, ampak gleda tudi naprej. Na kratko je predstavila novi Študentski memorandum. To je ključni dokument ŠOS, v katerem so poudarjena stališča ŠOS do nekaterih najbolj ključih vprašanj, ki zadevajo študentsko skupnost. Osrednjo vlogo ohranjajo zahteve po kakovostnem in enako dostopnem visokem in višjem šolstvu ter pravice, ki izhajajo iz statusa študenta. Novost so pozivi k digitalizaciji študijskega procesa in k usmeritvi na študenta osredotočenega učenja in poučevanja. Izpostavlja se tudi širša problematika mladih, kot so duševno zdravje, socialne pravice, stanovanjski problemi, manjša centralizacija mladinskih aktivnosti in večja politična participacija mladih.