Evroštudent

EVROŠTUDENT oz. EUROSTUDENT je raziskava o socialno-ekonomskem položaju študentov, študijskih razmerah in mobilnosti. V raziskavo, ki je bila prvič izvedena konec devetdesetih, je vključenih že 30 držav širšega evropskega visokošolskega prostora.

Glavni namen projekta EVROŠTUDENT je zbirati primerljive podatke o socialni razsežnosti evropskega visokošolskega izobraževanja.

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) izvaja projekt v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Centrom Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS).

Spletna stran projekta, vključno z rezultati preteklih raziskav, je dostopna tukaj.