Podaljšana veljavnost vozovnic za poletne mesece

Konec meseca maja je Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo, podpisal Sklep o podaljšanju veljavnosti subvencioniranih vozovnic zaradi bistveno spremenjenih možnosti uporabe javnega prevoza potnikov v Sloveniji.  Ker upravičenci javnega prevoza niso mogli koristiti, oziroma so lahko le tega koristili v zmanjšanjem obsegu, se na podlagi sprejetega sklepa upravičencem podaljša veljavnost subvencioniranih vozovnic.

Upravičencem do subvencioniranega prevoza, ki imajo v mesecu juniju veljavno subvencionirano vozovnico, se podaljša veljavnost vozovnice do 31. avgusta 2021. 

Podaljšanje se bo izvedlo avtomatsko brez vložitve ponovne vloge, pri čemer bo organ javnega potniškega prometa sam preveril ali upravičenec še vedno izpolnjuje pogoje za odobritev subvencionirane vozovnice,