Od 1. septembra 2021 poenostavitev sistema subvencioniranega javnega potniškega prometa

Ministrstvo za infrastrukturo je danes predstavilo novosti na področju vozovnic in ponudbe javnega potniškega prometa na podlagi sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu. S 1. septembrom se namreč sistem subvencioniranih vozovnic za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih bistveno spreminja.

Dijaki in študenti bodo imeli od 1. septembra 2021 na voljo mesečno ali letno vozovnico Slovenija. Ta bo po enotni ceni 25 eurov za mesečno oz. 200 eurov za letno vozovnico omogočila neomejeno potovanje po vseh relacijah medkrajevnega javnega prevoza potnikov v Sloveniji, ne le med krajem bivanja in krajem izobraževanja. Vozovnica torej ne bo več relacijska ampak bo veljala za linije na območju celotne države.

Na ŠOS tovrstno spremembo pozdravljamo, saj s tem poenostavljajo postopek pridobivanja vozovnice za primere, ko se izobraževanje izvaja na različnih lokacijah ter za primere, ko dijaki in študenti med izobraževanjem bivajo na različnih naslovih ali med študijskim letom spremenijo naslov prebivanja ali izobraževalno ustanovo. Po spremembi bo subvencionirana vozovnica dijakom in študentom na voljo za celotno koledarsko leto (12 mesecev), kar pa je manjši korak nazaj, saj je bilo koriščenje javnega potniškega prometa za imetnike subvencioniranih vozovnic v mesecih juliju in avgustu doslej praviloma brezplačno.

Kot premik naprej pa ocenjujemo tudi predvideno povečanje obsega javnega potniškega prometa, saj se z novim razpisom predvideva vzpostavitev novih dodatnih potniških linij. S tem upamo, da se bo povečala povezljivost med kraji znotraj države, s tem pa atraktivnost javnega potniškega prometa.