Jesenska šola za dijake na Univerzi v Ljubljani

Vpisna služba Univerze v Ljubljani organizira posebno srečanje, namenjeno predvsem dijakom zaključnih letnikov, ki se bo odvilo v obliki delavnic, predavanj, razgovorov in svetovanj: Jesensko šolo za dijake (JŠD).

Jesenska šola za dijake se bo odvijala v času jesenskih počitnic, od 2. do 5. novembra letos, v prostorih rektorata Univerze v Ljubljani (UL), na Kongresnem trgu 12. Srečanje je namenjeno informiranju dijakov o posebnostih vpisnega postopka, o značilnost sodobnega študija, predstavitvi univerze kot naše osrednje visokošolske izobraževalne ustanove in o novitetah. Dijaki bodo, med drugim, imeli tudi priložnost »preračunati« pričakovano število točk, s katerimi bodo kandidirali na posamezne omejene študijske programe, dobiti podporo pri iskanju sebi najprimernejšega študija itd. Vse aktivnosti bodo potekale pod vodstvom strokovnih sodelavcev univerze in ob sodelovanju zunanjih sodelavcev v sredo, 2. 11. in v četrtek, 3. 11., po večini v dopoldanskem času.

3., 4. in 5. 11. 2022 pa je v okviru jesenske šole organizirana delavnica za krepitev digitalnih spretnosti in sposobnosti sodelovanja v  interdisciplinarnih strokovnih timih: pod vodenjem strokovnjakinj z UL s področja računalništva in humanistike si bodo sodelujoči dijaki pridobili spretnosti oblikovanja lastne digitalne zgodbe, spretnosti, ki jim bodo pomembno koristile tudi pri pouku in kasneje študiju. Število sodelujočih na tej delavnico je omejeno na 15 dijakinj in dijakov.

Vse aktivnosti v okviru JŠD so za dijake brezplačne, se je pa potrebno nanje prijaviti preko univerzitetnega portala POPR. Celoten program JŠD in navodila s povezavo na registracijo in prijavo v POPR najdete tu. Prijave bodo praviloma sprejemali do 31. 10. 2022, razen delavnice reševanja Hollandovega vprašalnika in digitalne delavnice, na kateri se morajo dijaki prijaviti do 28. 11. 2022. Nekatere aktivnosti bodo potekale hibridno; vsi dijaki, ki se jih bodo želeli udeležiti preko ZOOM, se bodo morali na to posebej prijaviti – vsa navodila najdejo v opisu aktivnosti na POPR-u.