Izjava predsednice ŠOS ob 8. marcu

8. marec je eden izmed tistih datumov, ki pritegne našo pozornost. Če ne drugega, nas nanj opomnijo znanci in neznanci, ki nam podarjajo rože ali pa nas ti isti spomnijo, da je to tisti dan, ki ga obeležimo s podarjanjem rož in govorimo o praznovanju dneva žensk. Današnji dan pa v sebi nosi še druge razsežnosti. Ta dan v letu drug drugega opominjamo na ženske, ki so s svojimi dejanji pisale zgodovino, vplivale na družbeno dogajanje, a so bile kljub temu prepogosto spregledane in kasneje pozabljene.

Hvaležna sem za dejstvo, da živimo v družbi, kjer obstaja praznik posvečen ženskam in v družbi, kjer lahko slavimo dosežke žensk, in ne v družbi, kjer bi bili ti dosežki zanemarjeni, tak praznik pa neobstoječ ali celo prepovedan. Toda današnji dan v sebi nosi tudi opozorilo. Gre za dan, ko nas različne organizacije, različne posameznice in posamezniki s svojimi dejanji izpostavijo mikro in makro pripovedim iz sveta žensk. Še več, gre za dan, ko nas soočijo z obstoječimi in novimi problematikami in nas spodbujajo k razmisleku o postavljanju boljših pogojev za življenje in za pravičnejši svet.

Želim si, da bi že naša generacija stopila korak naprej in v času svojih življenj doživela izboljšanje razmer v smer že omenjenih sprememb. Naj bo že naša generacija tista, ki bo v zgodovino zapisana kot tista, ki je tudi v praksi udejanila slogan »vsak dan 8. marec«.