Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in statističnih meritev, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih
Info-točka
Zdravstveno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje

V Sloveniji poznamo tri osnovne vrste zdravstvenih zavarovanj:

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa na podlagi ZZVZZ izvajajo tri slovenske zavarovalnice:

Študentovo zdravstveno zavarovanje

Študent do dopolnjenega 26. leta je v času rednega študija obravnavan kot družinski član zavarovane osebe (najpogosteje starša preko katerega je zavarovan) in je tako upravičen do vseh storitev, ki jih krije obvezno in prostovoljno (dopolnilno) zdravstveno zavarovanje skladno z Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Izredni študent je prav tako obravnavan kot družinski član, v primeru, da nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali da ni prijavljen kot brezposelna oseba na Zavodu RS za zaposlovanje.

Potrdila za uveljavljanje zdravstvenega zavarovanja

Dijakom in študentom, ki so dopolnili 18 let in se šolajo v Sloveniji, ni več potrebno predložiti potrdila o šolanju za ureditev obveznega zavarovanja.

Zavod za otroke, ki so zavarovani kot družinski člani in se šolajo na srednji, višji ali visoki šoli, ali pa so vključeni v izobraževanje odraslih, pridobiva podatke iz njihovih šol po elektronski poti, zato je pomembna ureditev vpisa na fakulteti ali srednji šoli.

Otroci, ki se šolajo v tujini in so dopolnili 18 let, pa morajo še vedno predložiti potrdilo o šolanju za vsako šolsko leto posebej.

Zdravstveno zavarovanje študentov brez statusa in študentov, ki so že dopolnili 26 let

24. avgusta 2008 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K), ki določa, da si morajo študenti po dopolnjenem 26. letu sami urediti tako obvezno kot tudi dodatno zdravstveno zavarovanje, saj ne morejo biti več zavarovani preko staršev. Zaradi te diskriminatorne določbe je Študentska organizacija Slovenije 15. decembra 2008 na Ustavno sodišče vložila pobudo za oceno ustavnosti spornega 12. člena ZZVZZ-K.

Študent »pavzer« in študent, ki je že dopolnil 26 let ne more več biti zavarovan kot družinski član. Tako lahko izbere naslednji možnosti:

  • da se zavaruje kot občan preko občine pod katero spada stalno bivališče

Po 21. točki 15. člena ZZVZZ je lahko študent zavarovan kot občan, če nima nobenih dohodkov oziroma če, kadar živi sam, njegov povprečni mesečni dohodek v zadnjih treh mesecih ne dosega 50% minimalne plače, oziroma če, kadar živi z ožjimi ali širšimi družinskimi člani v skupnem gospodinjstvu, njihovi povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 25% minimalne plače, razen kadar ima sam ali njegovi ožji ali širši družinski člani prihranke oziroma premoženje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka (če nima nobenih prejemkov in nobenih lastnih sredstev in si zato ne more plačevati obveznega zdravstvenega zavarovanja).

Podatki o minimalni plači so objavljeni na spletni strani Statističnega urada RS.

  • da se zavaruje kot samostojni zavezanec preko ZZZS 

Če ima študent brez statusa dohodke, ki so višji kot jih določa njegova občina v kraju stalnega bivališča, da bi bil lahko zavarovan kot občan, se mora zavarovati kot samostojni zavezanec. To pomeni, da si obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje uredi in plačuje sam. Obvezno zavarovanje si uredi na eni izmed izpostav Zavoda za zdravstveno zavarovanje, dopolnilno pa na eni izmed treh zavarovalnic, ki izvajajo dopolnilna zavarovanja.

  • da zaprosi za denarno socialno pomoč  

Zavezanec za vložitev prijave v zavarovanje je center za socialno delo, zavezanec za plačilo prispevkov pa država. 

Prejemniki denarne socialne pomoči so zavarovani tudi dopolnilno! Center za socialno delo odloča o pravici po uradni dolžnosti ob vložitvi vloge za denarno socialno pomoč, razen, če vlagatelj izrecno izjavi, da te pravice ne želi.

Več o denarni socialni pomoči in prijavi..

 

Za primerjavo vseh komercialnih ponudb dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj poglej spletno stran, kjer lahko tudi skleneš pogodbo z vsemi ponudniki.

ZAKAJ SE ODLOČITI ZA DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE?

Čeprav se je študent po zakonu dolžan vključiti samo v obvezno zdravstveno zavarovanje, je priporočljivo, da se vključi tudi v dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje namreč nudi samo najnujnejše in najosnovnejše zdravstvene storitve, vse ostale pa mora študent (v primeru da nima sklenjenega dopolnilnega zavarovanja) doplačati. Študent, ki nima sklenjenega dopolnilnega zavarovanja mora tako sam plačati večino pregledov, zdravil (tudi če so izdana na recept), v primeru nesreče pa si mora sam kriti pot v bolnišnico z rešilnim vozilom (kar stane več tisoč evrov!).

Trimesečna čakalna doba pomeni, da bo zavarovanec tri mesece od sklenitve dopolnilnega zavarovanja ob obisku zdravnika sam kril delež stroškov zdravstvenih storitev, ki bi bili sicer pokriti iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Torej če študent ne sklene zavarovanja v enem mesecu od izgube statusa / dopolnitve 26 let, bo potem, ko bo sklenil zavarovanje, še tri mesece na istem, kot če ne bi sklenil zavarovanja (v tem času pa bo vseeno moral plačevati tudi premijo)!

POZOR: Ko se študentu izteče status študenta (zaradi diplome ali začetka pavziranja) ali pa dopolni 26 let, mora v roku ENEGA MESECA skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, če ne želi, da zanj velja tri mesečna čakalna doba, ki jo uveljavlja zakon.

ZDRAVSTVENA OSKRBA

Pri uveljavljanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ima zavarovana oseba (torej tudi študent) pravico do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda. Vse zavarovane osebe imajo pravico do izbire osebnega zdravnika. Izberejo si lahko osebnega zdravnika splošne medicine, osebnega zobozdravnika, ženske pa tudi osebnega ginekologa. Vsaka zavarovana oseba ima istočasno lahko izbranega le enega osebnega zdravnika določene dejavnosti. Zamenjavo osebnega zdravnika je možna po poteku enega leta od prejšnje izbire, razloga za zamenjavo ni potrebno navajati.

Zavarovana oseba se mora ob zdravstvenih težavah vedno najprej obrniti na svojega osebnega zdravnika, če pa gre za primere nujne medicinske pomoči, se obrne na najbližjega zdravnika.


Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani (ZDŠ) že od leta 1992 deluje z namenom specializirane in organizirane zdravstvene oskrbe za občutljivo mladostniško populacijo in študente. Na letni ravni ZDŠ opravi preko 150 000 pregledov na področju šolske in splošne medicine, cepljenj, zobozdravstva, ginekologije, psihiatrije in klinične psihologije.

Združuje ambulante splošne in družinske medicine, v katerih si lahko študenti izberejo osebnega zdravnika. To je še posebej pomembno za tiste, ki med študijem ne bivajo doma in bi imeli v primeru bolezni ali poškodbe težave priti do svojega osebnega zdravnika. Zato je priporočljivo, da si zdravnika izberejo v kraju študija.

Nudijo tudi zobozdravstvene storitve.

 Skrbijo tudi za psihiatrično pomoč v obliki individualnih in skupinskih obravnav (po potrebi pa tudi partnerskih in družinskih). Izvajajo večino cepljenj proti najrazličnejšim boleznim, kar pride prav predvsem pri potovanjih v eksotične dežele.

V diagnostičnem laboratoriju omogočajo izvedbo in analizo vseh pomembnejših testov (urina, krvi, blata, HIV ...) za hitro in učinkovito obravnavo.

V okviru ZDŠ delujejo tudi specialistične ginekološke ambulante.  

Predvsem pa izvajajo preventivne, sistematične preglede za študente.

Info. & kontakt:

Aškerčeva cesta 4, Ljubljana

Študentsko naselje Rožna Dolina (blok VIII) - Samo Ambulanta splošne in družinske medicine

@: zdstudenti@siol.net


ŠTUDENTI V STISKI

Na življenjski poti se srečujemo s težavami in ovirami, ki jih premagujemo bolj ali manj uspešno. Med nekaterimi poskusi reševanja osebnostnih stisk so prav gotovo tudi kajenje, odvisnost od alkohola in drog ter motnje hranjenja.

Ko se študent znajde v stiski, mora vedeti, da vedno obstaja rešitev njegovih težav in nekdo, ki mu je pripravljen pomagati. Potrebno je le zbrati pogum in voljo in se obrniti po pomoč. Več informacij o različnih oblikah pomoči tudi na naslednjih spletnih straneh:

Kajenje

Alkohol

Droge

Motnje hranjenja

Psihološka pomoč

 

Ali imate urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, lahko preverite s pomočjo mobilnega telefona, in sicer tako, da pošljete SMS sporočilo na telefonsko številko 031 771 009. Vsebina sporočila je ključna beseda ZZ ter devetmestna ZZZS številka osebe, ki je zapisana na vaši kartici zdravstvenega zavarovanja. Na primer: SMS za osebo Jakob Moder z ZZZS številko 032822733 je: ZZ032822733.

Več info na: http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/875E847A07B8589AC1256D34002A1360