Študentske družine

 

Študentske družine so posebna vrsta družin, kjer je mama (ali tudi oče) še študent/-ka, torej še nezaposlen/-a in šele na poti do materialne samostojnosti in neodvisnosti.

Kljub temu, da status študentskih družin v slovenski zakonodaji ni opredeljen, mamicam študentkam pripadajo ugodnosti, ki pripadajo vsem mamicam, ne glede na to, ali imajo status študentke ali ne. Te ugodnosti so: otroški dodatek, pomoč za opremo novorojenca in eno leto starševskega dodatka.

Glede študija pa študentkam oz. študentom, ki v času študija postanejo starši, pripada dodatno študijsko leto za vsakega živorojenega otroka, kar zagotavlja 70. člen Zakona o visokem šolstvu.

Vsaka študentska družina je upravičena do 10 dodatnih subvencioniranih obrokov na mesec, če pa ima družina dva otroka je upravičena do 20 dodatnih subvencioniranih obrokov.

Kot starš študent si opravičen tudi do nekaterih ugodnosti pri bivanju v študentskih domovih. Ena od ugodnosti je ta, da ne glede na rok za oddajo prošenj za sprejem v študentski dom lahko za sprejem zaprosi študentska družina, če je bil otrok rojen po določenem roku (prav tako tudi zaradi kakšnih drugih dejavnikov, ki vplivajo na socialni položaj družine in so se zgodili po tem roku).

Vsak starš študent pa lahko na Centru za socialno delo zaprosi tudi za denarno socialno pomoč.

Prav zaradi premajhne pozornosti s strani države in pomanjkanje pomoči mamicam študentkam posebno pozornost študentske organizacije univerze namenjajo tudi tem problemom.

Pomembne povezave:

 

Zadnja posodobitev: julij 2017