Subvencionirani prevozi v 2017/2018

 

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je leta 2016 uvedlo subvencionirano enotno vozovnico integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) ter s tem dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih omogočilo dostopnejši in časovno ugodnejši javni prevoz na relaciji med domom in šolo.

V šolskem/študijskem letu 2017/2018 pa se uvaja storitev e-vloge, ki upravičencem omogoča, da oddajo vlogo in pridobijo enotno subvencionirano vozovnico prek spleta in s tem skrajšajo čakanje v vrstah na prodajnih mestih prevoznikov.

 

Pridobitev enotne vozovnice IJPP prek spleta:

1. Če še nimaš digitalnega potrdila, greš z osebnim dokumentom na najbližjo upravno enoto, kjer oddaš vlogo za pridobitev brezplačnega digitalnega potrdila. V nekaj dneh prejmeš po fizični in elektronski pošti kode za prevzem.

2. Z digitalnim potrdilom (v imenu mladoletnih oseb lahko to storijo starši oz. zakoniti zastopniki, ki imajo digitalno potrdilo) izpolniš e-vlogo za enotno vozovnico, ki je od 21. avgusta 2017 objavljena na portalu eUprava, povezava na vlogo pa je tudi na spletni strani MzI, prav tako na spletni strani Ministrstva za javno upravoMinistrstva za izobraževanje, znanost in šport in na prodajnih mestih prevoznikov in na http://subvencije.ijpp.si/portal/811/.

3. Upravičenci, ki boste oddali elektronsko vlogo in bo le ta odobrena, boste lahko s šifro vloge, ki jo boste prejeli v sklopu obvestila preko e-uprave, opravili nakup subvencioniranih vozovnic (v primeru, da upravičenec, ki bo želel opraviti nakup vozovnice na prodajnem mestu, ne bo imel pri sebi šifre vloge, lahko nakup izvede na podlagi predloženega osebnega dokumenta oziroma emšo številke). V predal Moja eUprava boš torej prejel potrdilo o oddaji in odobritvi vloge ter šifro, s katero lahko prek spleta kupiš vozovnico pri treh izvajalcih subvencioniranih prevozov: LPP LjubljanaAvrigo Nova Gorica in Izletnik Celje.

  • Če že imaš elektronsko kartico, se bo enotna vozovnica avtomatsko naložila ob prvi uporabi na mobilnem terminalu IJPP.
  • Če enotno vozovnico kupuješ prvič, jo fizično prevzameš na prodajnih mestih prevoznikov. Seznam prodajnih mest je  objavljen tukaj.

 

Oddaja elektronske  vloge ni možna v naslednjih primerih:
– kadar upravičenec opravlja praktično izobraževanje in potrebuje dve vlogi,
– kadar upravičenec na podlagi sklepa sodišča biva na več naslovih.
V teh primerih vlagatelj drugo vlogo odda pisno z ustreznimi prilogami na prodajnih mestih prevoznikov.

V kolikor bodo izbrana postajališča elektronske vloge neustrezna, lahko upravičenec na prodajnem mestu izpolni in podpiše pisno vlogo.  Na pisni vlogi se izpolnijo podatki o postajališčih, ime in priimek upravičenca, podpis in šifra vloge. Drugih podatkov ni potrebno izpolnjevati. Naveden način spremembe podatkov se nanaša izključno na spremembe postajališč. Za vse ostale spremembe, ki so navedene v pravilniku (v primeru spremembe naslova bivanja, statusa, izobraževalnega programa ali izobraževalne ustanove upravičenca in vrste vloge),  je potrebo predložiti novo vlogo.

Informacije o lokaciji in uradnih nazivih postaj in postajališč, voznih redi ter možnostih kombiniranja prevoza med začetno in končno postajo vlagatelji lahko predhodno preverijo na Portalu IJPP.

 

Še vedno pa je možen tudi nakup vozovnice neposredno na prodajnih mestih: Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 in obrazec Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja.

 

 

Vse informacije o subvencioniranih vozovnicah so na voljo na telefonski številki 080 4577.

 

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori iz spletnega portala MzI:

 

Če že imam digitalno potrdilo za uporabo npr. bančnih storitev, ali to zadošča?
Za registracijo in uporabo storitev na portalu eUprava lahko uporabiš digitalna potrdila sigen-ca, nlb, postar-ca in halcom.

Kako izpolnim e-vlogo?
Vpišeš razdaljo med bivališčem in lokacijo izobraževanja ter izbereš najbližje oziroma najprimernejše vstopno in izstopno postajališče. Podatki o tebi, tvojem naslovu stalnega in začasnega bivališča, podatki o izvajalcu vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa, na katerega si vpisan, in podatki o statusu se bodo avtomatsko prenesli iz uradnih evidenc.

Ko izpolnim elektronsko vlogo, koliko časa traja, da dobim odgovor o statusu oddane vloge?
Odgovor boš prejel v nekaj minutah.

Kako dolgo traja celoten postopek pridobitve enotne vozovnice IJPP, od oddaje e-vloge do prejema vozovnice?
Če že imaš elektronsko kartico IJPP, boš vse postopke oddaje vloge in plačila vozovnice opravil prek spleta v 15 do 20 minutah.

Če še nimaš elektronske kartice IJPP, jo dobiš na prodajnih mestih prevoznikov.

Kako dolgo bo možen spletni nakup?
Za spletni nakup ni omejitev.

Kje lahko opravim spletno plačilo?
Prek spletnih strani treh ponudnikov: LPP Ljubljana, Avrigo Nova Gorica in Izletnik Celje.

Zakaj spletno plačilo ni možno pri vseh ponudnikih?
Način prodaje vozovnic ureja vsak prevoznik v skladu s svojo poslovno politiko.

Če ne želim spletnega naročila in plačila vozovnice, ali lahko oboje še vedno uredim fizično na prodajnem mestu?
V šolskem letu 2017/2018 boš lahko vozovnico kupil tudi na prodajnih mestih z oddajo pisne vloge z vsemi potrebnimi dokazili.

Ali lahko izvedem samo spletno oddajo vloge, plačilo in prevzem vozovnice pa izvedem na prodajnem mestu?
Lahko.

Kdo ne more izpolniti e-vloge?
E-vloge ne more izpolniti in oddati tisti, ki nima digitalnega potrdila. Neustrezne vloge na podlagi zakonskih določb za področje subvencioniranih prevozov bodo tekom kontrol zalednega informacijskega sistema ministrstva zavrnjene.

Kakšne bodo cene vozovnic?
Cene ostajajo enake kot lani.