Sklep o prenehanju delovanja Zavoda za podporo študentom Pro študent

Na podlagi 61. člena Študentske ustave (ŠU-4, Uradni list RS, št. 5/19), sprejema Predsedstvo ŠOS, na svoji 34. redni seji dne 31. 1. 2019, naslednji SKLEP.