Razpis za vodjo DOS

 

Na podlagi 7. člena Odloka o delovanju Dijaške organizacije Slovenije, Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) izdaja razpis za imenovanje Vodje Dijaške organizacije Slovenije kot stalnega projekta ŠOS  (v nadaljevanju: Vodja DOS).

  1. Za vodjo DOS je lahko imenovana oseba, ki ima status študentke oziroma študenta v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.
  2. Kandidati(ke) morajo prijavo skupaj z dokazili poslati s priporočeno pošto na naslov: Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za Vodjo DOS«.
  3. Razpisni obrazec kandidati(ke) najdejo tukaj.
  4. Rok za prijavo na razpis je 25. 2. 2018.
  5. Vodjo DOS imenuje Predsedstvo ŠOS.
  6. Kandidati(ke) bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po končanem razpisnem postopku.

 

 

Obrazec