Usposabljanje evalvatorjev

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), po pooblastilu Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), izvaja usposabljanja za študente –  presojevalce kakovosti v visokem šolstvu (evalvatorje). Študenti presojevalci aktivno sodelujejo pri presojah kakovosti visokošolskih zavodov in programov, ki jih opravlja NAKVIS.

Presoja: zajema akreditacijo in zunanjo evalvacijo; s presojo se ovrednoti, ali so izpolnjeni kriteriji za prvo in vsako nadaljnjo akreditacijo.

Akreditacija: pomeni ugotavljanje izpolnjevanja – z zakonom določenih – pogojev in presojo izpolnjevanja meril za opravljanje visokošolske dejavnosti ter presojo kakovosti visokošolskih zavodov in študijskih programov; akreditacija se nanaša na visokošolski zavod oziroma študijski program.

Evalvacija: predstavlja sklop vseh aktivnosti, s katerimi se spremlja izvajanje načrtov o delovanju visokošolskega zavoda ter vključenost zavoda v razvoj okolja in vrednotenje dosežkov. Gre za preverjanje kakovosti zavodov glede na sprejeta merila in svetovanje, kako doseči izboljšave.

Za zagotavljanje kakovosti je ključen tudi študentski vidik, zato je pomembno, da se čim več študentov odloči za opravljanje vloge presojevalca in tako pripomore k dvigu kakovosti v našem visokošolskem prostoru. Glede na to, da v Sloveniji ni tradicije tovrstne dejavnosti in je potrebno pridobiti še veliko novih znanj in kompetenc, je ključnega pomena, da ŠOS priredi kakovostno usposabljanje študentskih strokovnjakov kot dodatno pomoč študentskim presojevalcem v omenjenih skupinah. Prav takšni pristopi so značilni za najbolj razvite nacionalne študentske organizacije v Evropi.

Študenti se lahko prijavijo na poziv NAKVIS po predhodno uspešno opravljenem usposabljanju, ki ga organizira ŠOS v sodelovanju z NAKVIS.

 Pogoji za prijavo (na ŠOS):

  • status študenta v tekočem študijskem letu;
  • predhodno poznavanje visokega šolstva ter koncepta zagotavljanja kakovosti;
  • motivacija za delo.

Pogoji za pridobitev potrdila ŠOS:

  • popolna prijava;
  • izpolnjevanje prijavnih pogojev;
  • uspešno zaključeno usposabljanje, ki bo med 10. in 12. aprilom 2015 v Ljubljani.

 

TRENUTNO NI RAZPISANIH TERMINOV USPOSABLJANJ.

Za informacijo o naslednjem predvidenem terminu usposabljanja nas lahko kontakirate tukaj.