Razsodišče

Je neodvisen in samostojen organ, ki na drugi stopnji preverja in odloča o skladnosti poslovanja, delovanja in aktov ŠOS in njenih organizacijskih oblik. Predsednik Razsodišča je izvoljen s dvotretjinsko večino članov Razsodišča ŠOS izmed tretjih oseb na podlagi javnega poziva k prijavi za predsednika Razsodišča.

Člani Razsodišča ŠOS:

  • Aleš Kobal
  • Patricija Premrov
  • Matej Šavs
  • Renata Kqira
  • Dehar Durmiši
  • Sara Šobernik
  • Urška Kamenik
  • Matic Čad
  • Jaka Kukavica

Kontakt – tajnik Razsodišča: matevz.kokol@studentska-org.si

 

Zadnja posodobitev: oktober 2018