Predsednik

Jaka Trilar

Predsednik ŠOS je od februarja 2018 Jaka Trilar, študent Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki sicer prihaja iz Grosupljega. Pred tem je aktivno deloval kot vodja Dijaške organizacije Slovenije, v Študentskem svetu FF UM, v Študentskem klubu GROŠ in Zvezi ŠKIS.

Jaka Trilar ob izvolitvi: “Kot predsednik se bom zavzemal za ohranitev avtonomije in še večjo transparentnost delovanja ŠOS, ki mora biti vključen v vse nivoje in procese, ki urejajo študentsko problematiko. Preko teh bo ŠOS še naprej stremel k izboljšanju študijskih razmer, brezplačnemu in vsem enako dostopnemu študiju ter boljšemu socialnemu položaju študentk in študentov. Na ravni študija pa si bom prizadeval predvsem za izboljšanje kakovosti študijskih programov ter primerno financiranje visokega šolstva.”

Predsednik ŠOS sicer v skladu z navodili Predsedstva in Skupščine ŠOS predstavlja Študentsko organizacijo Slovenije.