Odbor za socialna in zdravstvena vprašanja

Odbor se ukvarja s širokim spektrom različnih področij, ki se med seboj povezujejo in vplivajo na socialni položaj študentov. Prednostna področja so štipendiranje, študentsko delo in zaposlovanje, (subvencionirano) bivanje študentov, študentske družine, subvencionirana študentska prehrana, zdravstveno zavarovanje in zdravstvene pravice študentov, dohodnina in ostali vidiki finančne in materialne (ne)enakosti med študenti.

Člani odbora:

  • Tina Smonkar, predsednica
  • Kristjan Runovc, ŠOULJ
  • Bernarda Jeraj, ŠOUM
  • Kristina Taja Grünfeld, ŠOUP
  • Petra Dermota, Svet ŠOLS

Kontakt: tina.smonkar@studentska-org.si