Predsedstvo

Je izvršilni organ Študentske organizacije Slovenije, sestavljajo pa ga Predsednik ŠOS (1), predsedniki izvršilnega organa vsake študentske organizacije univerze (ŠOU) in predsednik Sveta ŠOLS (4) ter po en predstavnik vsake ŠOU in Sveta ŠOLS (4), ki so obenem tudi predsedniki odborov ŠOS. Predsedstvo ŠOS zastopa in upravlja Študentsko organizacijo Slovenije. Skupščini ŠOS predlaga v sprejem letni finančni načrt in poročilo ter v imenovanje Generalnega sekretarja in Predsednika ŠOS. Predsedstvo ŠOS izmed sebe imenuje Namestnika Predsednika ŠOS ter Predsednike stalnih odborov ŠOS.

Predsedniki entitet ŠOS (trenutno ŠOU Ljubljana, ŠOU Maribor, ŠOU Primorska in Svet ŠOLS) so izvoljeni po pravilih posamezne entitete in po funkciji zastopajo interese entitete in njenih študentov v Predsedstvu ŠOS.

 

Člani Predsedstva ŠOS:

 
Jaka Trilar,
predsednik ŠOS
Klemen Peran,
predsednik ŠOU v Ljubljani
Žiga Pirš,
predsednik ŠOU v Mariboru
 
Jure Ciglar,
predsednik ŠOU na Primorskem
Nina Plank,
predsednica Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS
Mubina Vrtahič, ŠOULJ,
predsednica Odbora za visoko šolstvo in izobraževanje ŠOS
Tina Smonkar, ŠOUM,
predsednik Odbora za socialna in zdravstvena vprašanja ŠOS
Andrej Pirjevec, ŠOUP,
predsednik Odbora za obštudijske in interesne dejavnosti ŠOS
Miha Zupančič, ŠOLS,
predsednik Odbora za mednarodno sodelovanje ŠOS