Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in statističnih meritev, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih
Predstavitev
Organiziranost

Organiziranost

Študentska organizacija Slovenije je organizacija ustanovljena na podlagi zakona. Opredeljuje jo Zakon o skupnosti študentov (ZSkuS). Najvišji akt Študentske organizacije Slovenije je Študentska ustava.

Študentska organizacija Slovenije je krovna organizacija študentov v Sloveniji v sklopu katere delujejo različne organizacijske oblike:

Organigram ŠOS
Organigram ŠOS

  • študentske organizacije univerz,
  • študentske organizacije lokalnih skupnosti (študentski klubi),
  • študentske organizacije visokošolskih zavodov.

V skladu s Študentsko ustavo so organi Študentske organizacije Slovenije:

Skupščina

Je najvišje predstavniško telo študentov v ŠOS, sestavljata pa jo Zbor ŠOS in Svet ŠOS. Zbor ŠOS vključuje študentske zbore študentskih organizacij univerz ter študentski zbor samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol, Svet ŠOS pa zajema Svet Svet študentskih klubov in Svet interesnih oblik povezovanja študentov.

Predsedstvo

Je izvršilni organ ŠOS. Sestavljajo ga predsednik ŠOS, predsedniki izvršilnega organa vsake študentske organizacije univerze oziroma Sveta študentskih klubov ter po en predstavnik vsake študentske organizacije univerze in en predstavnik Sveta študentskih klubov, ki ga imenuje študentski zbor te študentske organizacije univerze oziroma Svet študentskih klubov. Mandat članov predsedstva traja eno leto.

Nadzorna komisija

Nadzorna komisija ŠOS izvaja nadzor nad poslovanjem organov ŠOS ter organizacijskih oblik ŠOS, sestavljajo pa jo po dva predstavnika vsake študentske organizacije univerze, dva predstavnika študentskih klubov in notranji revizor. Mandatna doba članov nadzorne komisije je dve leti.

Razsodišče

Je samostojen organ, pristojen za odločanje v sporih med organi ŠOS, med organizacijskimi oblikami ŠOS in med ŠOS ter njenimi organizacijskimi oblikami. Odloča o skladnosti pravilnikov, poslovnikov in drugih splošnih aktov ŠOS s Študentsko ustavo in o skladnosti uredb, odlokov in drugih posamičnih aktov predstavniških teles ŠOS s Študentsko ustavo in pravilniki ŠOS. Presoja tudi o odgovornosti predstavnikov organov ŠOS in njenih organizacijskih oblik v skladu s pravili ŠOS, presoja skladnost poslovanja organizacijskih oblik ŠOS z ustreznimi akti. V njegovi pristojnosti je tudi odločanje o skladnosti poslovanja predstavniških teles in organov ŠOS z akti, ki zavezujejo ŠOS in o smotrnosti izdatkov in gospodarnosti ravnanja organov ŠOS z njenim premoženjem.

Člani razsodišča so po trije predstavniki vsake študentske organizacije univerze in trije predstavniki sveta študentskih klubov, njihov mandat pa traja dve leti.

Krajša predstavitev ŠOS 

Dijaška organizacija Slovenije (DOS)

DOS
DOS
V okviru ŠOS že od leta 2006 deluje stalni projekt Dijaška organizacija Slovenije (DOS). DOS je demokratično organizirana stanovska organizacija dijakov v Republiki Sloveniji, ki združuje vse slovenske dijakinje in dijake ter zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo uresničevanje. Dijaška organizacija Slovenije deluje v skladu z načeli demokratičnosti, transparentnosti, solidarnosti, ekonomičnosti in javnih koristi. DOS sestavljajo Parlament, Svet, Predsedstvo in Predsednik. Za operativne naloge skrbijo člani Odbora za izobraževanje, Odbora za socialo, Odbora za interesne dejavnosti, Odbora za regionalno delovanje in Odbora za mednarodno sodelovanje. V okviru DOS deluje tudi Varuh dijakovih pravic, na katerega se lahko obrne vsak dijak. Najvišji akt je Statut Dijaške organizacije Slovenije.

Krajša predstavitev DOS