Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in statističnih meritev, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih
Objave
Odgovor na javno vprašanje, zastavljeno predsedniku ŠOS

Odgovor na javno vprašanje, zastavljeno predsedniku ŠOS

Vpisano: 2. 07. 2012 \\ KATEGORIJA: Splošno

V rubriki Pisma bralcev, ki je bilo objavljeno 20. 6. 2012, je predsednica Študentskega sveta Univerze v Ljubljani Tanja Knific v javnem vprašanju predsedniku Študentske organizacije Slovenije Mitji Urbancu navrgla očitek o izpogajanih varčevalnih ukrepih za študente in zahtevala pojasnilo, kdo od zastopnikov vlade je zahteval plačljiv študij na 2. bolonjski stopnji. ŠOS je na pogajanjih z vlado pri nekaterih predlogih ukrepov varčevanja iskal kompromisne rešitve, spet pri drugih pa smo ostali neomajni. Tako smo dosegli omilitev večine ukrepov, nekatere pa je vlada celo umaknila. Z doseženim se sicer delo ŠOS ni končalo.

Ukrep, ki ga izpostavlja podpisnica pisma, kjer bi bil študij na 2. bolonjski stopnji plačljiv, je bil predlagan v Nacionalnem reformnem programu, ki ga je Vlada RS aprila 2012 poslala Evropski komisiji, in v koalicijski pogodbi trenutne Vlade. Tako omenjeno ni plod domišljije ŠOS, ampak je bila realna grožnja pravicam študentov. Še vedno trdimo, da smo se dobro pogajali v imenu študentov, saj bi prvotni varčevalni ukrepi študente prizadeli veliko bolj. Tako smo dosegli umik ukrepa, ki je predvideval zmanjšanje financiranja posameznih visokošolskih institucij glede na odstotek ponavljavcev, nespremenjena bo ostala višina subvencij za bivanje študentov pri zasebnih ponudnikih stanovanj ali sob – torej s 40 evrov na študenta in se ne bo znižala na sprva predlaganih 17 evrov. To bi za študente pomenilo precejšen finančni udarec, saj je postelj v študentskih domovih še vedno premalo za vse potrebe, bivanje pri zasebnikih pa je veliko dražje. 

Glede študentske prehrane ŠOS zagovarja univerzalno pravico do subvencionirane študentske prehrane (SŠP) – torej enako za vse študente, brez razlikovanja glede na socialni položaj, kot je bilo sprva predvideno. Vlada je v varčevalnih ukrepih napovedala ukinitev subvencionirane študentske prehrane med počitnicami (predvidoma julija in avgusta), čemur smo nasprotovali, saj se izpitno obdobje ponekod konča šele 15. julija, ponovno pa se prične 15. avgusta. Omenjena datuma smo tako predstavili kot mejna datuma, ko študijskih obveznosti načeloma ni in tako ukinitev subvencij minimalno vpliva na študij posameznika. Na ŠOS-u tudi menimo, da se je treba držati idejne zasnove vzpostavitve takšnega sistema, to je zagotavljanja zdravega načina prehranjevanja v času študija in s tem dolgoročno preprečiti slabe prehranjevalne navade študentov. Zato smo dodatno analizirali predloge časovnega dnevnega omejevanja subvencij med 8. in 20. uro. Po naših analizah se subvencije v večernih urah v veliki večini porabljajo le pri ponudnikih hitre prehrane, še posebej po 22. uri (90 odstotkov in več), kar močno odstopa od idejne zasnove SŠP po zagotavljanju zdravega obroka. 

Prav tako se je omejil čas študija, ki pa uzakonja možnost koriščenja t. i. absolventskega staža, ki prej ni bil zakonsko opredeljen na obeh bolonjskih stopnjah. Omenimo, da so še pred kratkim predstavniki univerz govorili celo o ukinitvi absolventskega staža, ki ga šele s tem ukrepom dejansko uzakonjamo. Po drugi strani pa ukrep spodbuja študente, naj resno pristopijo k študiju.  
Dodatek pri Zoisovih štipendijah je bil odvzet že s sprejetjem Zakona o uvljavljanju pravic iz javih sredstev, ki je pričel veljati s 1.1.2012 in na kar je ŠOS opozarjal že od februarja 2010, vendar ni bilo posluha pri reševanju te problematike. ZUJF je tako samo dodatno preprečil, da ne bi s prošnjo za dodatek kandidati v celoti ostali brez Zoisove štipendije zaradi nedodelanosti in nepremišljenosti sprejetja ZUPJS.
Pri študentskem delu se strinjamo, da je v ospredje potrebno postaviti njegovo socialno komponento in da morajo študenti žal delati, da lahko študirajo. Pa vendar smo pri opozarjanju na problematiko na ŠOS ostali sami. Tako smo na področju študentskega dela z višino zdajšnje obremenitve postavili zadnjo oziroma zgornjo mejo, do katere smo se bili pripravljeni pogovarjati, glede na to, da se nam obeta še sprememba delovne zakonodaje. Je pa pri spremembah študentskega dela nujno vzporedno spreminjati štipednijsko shemo na kar ŠOS opozarja že vrsto let.

Ukinjanju subvencij mladim družinam je ŠOS vseskozi nasprotoval, vendar žal na Vladni strani ni bilo posluha. Dosegli pa smo, da sodelujemo pri pripravi novega nacionalnega stanovanjskega programa, ki naj bi bil sprejet do konca letošnjega leta. Tako bomo imeli možnost vplivanja na pripravo nove sheme, ki mora biti bolj učinkovita od prejšnje, saj ta ni več služila svojemu namenu zaradi nižanja subvencije z lanskoletnim interventnim ukrepom. V tem programu bomo tako ponovno odprli področje pomoči mladim družinam pri njihovem prvem reševanju stanovanjskega problema.

Pri dogovorih o vseh teh in tudi drugih pomembnih temah ter pri pripravi dolgoročnih sistemskih rešitev s področja študentske problematike pa bomo študentje po zagotovilih vlade v prihodnje sodelovali kot enakovreden partner. Dosegli smo namreč zagotovilo o konstituiranju Sveta Vlade RS za študentska vprašanja, ampak na sklic še vedno čakamo, bi pa do sklica mogoče prišlo prej, če bi tudi ŠS UL odgovorno prevzel svojo vlogo in kot član tega organa tudi sam pozval pristojnega ministra k sklicu. Preko omenjenega organa pa bo ŠOS poleg socialnih, družbenih in ostalih tem tudi v prihodnje opozarjal na razumevanje neodvisnega in kakovostnega javnega visokega šolstva, ki si ga vlada včasih napačno razlaga. 

Predsedstvo ŠOS