Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in statističnih meritev, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih
Info-točka
Mednarodne izmenjave študentov

Mednarodne izmenjave študentov

Mednarodne izmenjave študentov oz. mobilnost študentov spada med prioritete bolonjskega procesa. Z mobilnostjo se študentom odpirajo številne možnosti za študij v tujini.

–› Mednarodno sodelovanje

ŠOS je v mednarodnem prostoru širše prepoznana študentska organizacija, saj se aktivno vključuje in povezuje z ostalimi nacionalnimi organizacijami po Evropi in tudi širše. Predstavniki ŠOS-a se redno  udeležujemo plenarnih srečanj v okviru Evropskih povezav, kjer se zavzemamo za uveljavljanje interesov slovenskih študentov v evropskem prostoru ter hkrati sooblikujemo evropsko študentsko politiko. Dejavno se vključujemo v razprave o mednarodno pomembnih študentskih tematikah in zastopamo stališča ŠOS. Poleg sooblikovanja evropskih študentskih politik je ŠOS aktiven tudi pri posredovanju dobrih praks iz evropskega prostora na področju visokega šolstva in socialnih vprašanj. Tako zagotavljamo informacijsko podporo ostalim odborom ŠOS. 

Sodelovanje v okviru Evropskih povezav:
- European Students Union (ESU) 

Evropska študentska organizacija je krovna študentska organizacija v Evropi, ki zastopa interese več kot 11 milijonov študentov iz 39 držav in 47 nacionalnih študentskih organizacij. Deluje na principu avtonomnosti v skladu z demokratičnimi načeli. Zavzema se za pravice študentov v Evropi ne glede na njihovo politično prepričanje, verske, etične ali kulturne razlike, njihovo spolno usmerjenost ali socialni položaj. Poleg tega zastopajo interese študentov na področju izobraževanja, sociale, gospodarstva in kulture na evropski ravni v vseh pomembnih organih odločanja (Evropska unija, Svet Evrope …). Znotraj Evropske študentske organizacije se nacionalni predstavniki študentov trenutno pogovarjajo o financiranju v visokem šolstvu (projekt FINST), zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu (Projekt QUEST) in socialnih pravicah ter problemih zaposlovanja mladih diplomantov (Projekt SAGE). 

Več o omenjenih projektih si lahko preberete na spodnjih povezavah.
- FINST: http://www.esu-online.org/projects/current/finst/
- QUEST: http://www.esu-online.org/projects/current/quest/
- SAGE: http://www.esu-online.org/projects/current/sage/

 

- Mediterranean Network of Students (MedNet)
Nacionalne študentske organizacije sredozemskih držav so se pred devetimi leti povezale v Mrežo študentskih organizacij v Sredozemlju (MedNet). MedNet se zavzema za demokratična načela po principu svobode govora, enakopravnosti, spoštovanja človekovih pravic in dostojanstva. Zavzemajo se za enake možnosti dostopa do visokošolskega izobraževanja za vse udeležence, ne glede na njihov socialni položaj ali etično pripadnost. Zagotavljajo podporo študentskim organizacijam v Sredozemlju, ki v dobro študentov ščitijo socialne, izobraževalne, gospodarske, politične, demografske in kulturne interese v državi. V mrežo spadajo: CREUP (Španija), CSC (Hrvaška), FAGE (Francija), FAIRe (Portugalska), KSU (Malta), NSUM (Makedonija), NUIS (Izrael), POFEN (Ciper), SKONUS (Srbija), SURS (Bosna in Hercegovina), SSU (Slovenija), SUS (Srbija), UNEA (Alžirija), in CEFA-UL (Libanon).Več: http://mednet-students.org/ 

- South Eastern Initiative (SEI)
Iniciativa držav jugovzhodne Evrope je neformalna povezava nacionalnih študentskih organizacij znotraj Evropske zveze študentov, v katero so združene: ANSOR (Romunija), CSC (Hrvaška), NSUM (Makedonija), SKONUS (Srbija), SURS (Bosna in Hercegovina), SSU (Slovenija), SUS (Srbija), UBS (Bolgarija) in NASC (Bolgarija). V prihodnjih letih želimo v iniciativo privabiti še študentski organizaciji iz Albanije in Črne Gore ter s tem krepiti in spodbujati vključevanje držav v proces mednarodne primerljivosti položaja študenta ter istočasno postati močan zagovornik študentskih pravic na področju Balkanskega polotoka.

Mednarodni dogodki v letu 2012

Študijski obisk študentske organizacije SKONUS: Beograd (Srbija), 27. 2.–4. 3. 2012

Študentska organizacija Slovenije je bila novembra 2011 na skupščini Evropske študentske organizacije v Sofiji izglasovana za študijski obisk, s katerim ESU dobi boljši vpogled v organizacijo, njihovo delovanje ter financiranje. Študijskega obiska so se poleg slovenskih predstavnikov udeležili še predstavniki KSU (Malta), FAIRe (Portugalska) in ESU (Belgija). Na petdnevnem obisku so študentski predstavniki ugotavljali politično situacijo v državi, visokošolski sistem, implementacijo bolonjskega sistema, mobilnost študentov ter socialni položaj študenta v državi. Na podlagi izsledkov so delegati opravili razgovore s predstavniki ministrstva za izobraževanje, rektorji in predstavniki študentske organizacije SKONUS. Po pogovorih so v poročilu prižgali zeleno luč za vstop SKONUS-a v ESU.

Konvencija Evropske študentske organizacije (ESU): Copenhagen (Danska), 17.–20. 3. 2012

Skozi različne panele, okrogle mize in delavnice se je izpostavljal problem zaposljivost in zaposlenosti mladih diplomantov. Povsod je bilo ugotovljeno, da je treba ta problem urejati celovito, skozi več različnih procesov (vključevanje vseh deležnikov, spodbujanje socialne mobilnosti, povečevanje finančnega vlaganja v izobraževanje itd.). Finančna kriza se je v številnih državah spremenila v dolgotrajno recesijo, kar se še kako kaže na izobraževalnih proračunih, ki so se zmanjšali ali pretvorili v posojilne sheme. Mladi vedno bolj pestijo težave pri zaposlovanju. Zaključna ugotovitev konvencije je uperjena proti vladam, ker porabijo premalo denarja za dosego kakovostnega visokega šolstva ali pa denar porabljajo na napačen način. 

Plenarno srečanje v okviru South Eastern Initiative (SEI): Peštani (Makedonija), 30. 3.–2. 4. 2012

Delegati so se v večini primerov pogovarjali o nadaljnjem delu in volitvah v ESU, ki bodo potekale med BM63 v Bukarešti. Govorili so tudi o možnosti vključitve ostalih organizacij s področja jugovzhodne Evrope v SEI. Primerne kandidatke so študentske organizacije Črne Gore, Albanije in Turčije. Problem omenjenih organizacij je, da so zelo zaprte in ne poznamo njihovega načina dela. V prihodnje bomo z njimi navezali stike, jih obiskali in ponudili pomoč pri vključevanju v ESU.

Plenarno srečanje v okviru Mediterranean Network of Students (MedNet): Limassol (Ciper), 7.–10. 4. 2012

V okviru plenarnega srečanja smo izvolili sekretariat, ki pokriva aktualna področja, skrbi za finančno delovanje in operativno pomaga voditi MedNet. Pomembna tema pogovorov je bila tudi širitev MedNet-a na južni del Sredozemlja. Ob tem smo izpostavili trenutno dogajanje t. i. Arabsko pomlad. Odločili smo se, da se poskuša navezati stike s študentskimi organizacijami v Egiptu in Maroku. V zvezi s širitvijo MedNet-a v Evropi je prišlo do polemik, do kod sežejo meje Sredozemlja. Zaradi omenjene polemike nismo izglasovali NASC (Bolgarija) in UBS (Bolgarija) za enakovredni članici MedNet-a. SKONUS (Srbija) pa je dobil zeleno luč za vstop v MedNet na naslednji skupščini. 

Skupščina Evropske študentske organizacije (ESU): Bukarešta (Romunija), 19.–24. 4. 2012

Poudarek skupščine je bil na vplivu gospodarske krize v EU na javno financiranje visokega šolstva, kjer je bila posebej izpostavljena problematika višanja vpisnih stroškov ter šolnin v nekaterih državah članicah ter zmanjševanje višine javnega financiranja v visokem šolstvu. Govora je bilo o izpeljavi kampanje za zakonske spremembe na področju visokega šolstva, o prisotnost deležnikov pri organizaciji določenih dogodkov, projektov in kako vzbuditi zanimanje javnosti. Veliko je bilo povedanega o programu Erasmus for all, za katerega ESU meni, da morajo spremembe programa predlagati države, predvsem nacionalne študentske organizacije. Glavna tema skupščine so bile volitve novih predstavnikov ESU. Za novega predsednika ESU smo izglasovali Karino Ufert (Litva), za podpredsednika Roka Primožiča (Slovenija) ter za podpredsednico Taino Moisander (Finska). 

Plenarno srečanje v okviru Mediterranean Network of Students (MedNet): Ayia Napa (Ciper), 22.–25. 6. 2012

Seminar je bil organiziran z namenom, da se izobražuje in najde nove možnosti zaposlitve za mlade v državah članicah MedNet-a, ki trenutno zaradi finančne krize trpijo porast brezposelnosti. Tema je bila izbrana na podlagi aktualnosti in problematičnosti, saj se z njo srečujejo predvsem študentje oziroma mladi diplomanti.

Konvencija Evropske študentske organizacije (ESU): Larnaca (Ciper), 17.–21. 10. 2012

Namen ESC24 je bil preučiti vplive na izvajanje varčevalnih ukrepov v družbi in zagotoviti udeležencem osnovno razumevanje te tematike. Poleg tega je bil dogodek namenjen poudarjanju pomena visokega šolstva v gospodarski krizi in poudarjanju pomena, ki ga imata sociala in ekonomija pri reševanju gospodarske krize. Predstavili so tudi projekt SAGE, ki se ukvarja z zaposljivostjo diplomantov. Njegov namen je zbrati prispevke študentov, ki dokazujejo potrebo po spodbujanju visokega šolstva kot javne dobrine.

Plenarno srečanje v okviru Mediterranean Network of Students (MedNet): Maribor (Slovenija), 2.–6. 11. 2012

V sklopu predsedovanja Mediterranean Network of Students (MedNet) smo v Mariboru organizirali dogodek, na katerega je bilo povabljenih 13 organizacij članic MedNet-a. Poleg redne skupščine je bila glavna tema pogovorov spodbujanje podjetništva in inovativnosti med mladimi po Evropi. Strinjali smo se, da je glavna težava pri razvijanju podjetništva med mladimi podpora okolja. Vsaka posamezna država ima svojevrstno podjetniško okolje, v katerem pridejo do izraza le inovativne podjetniške ideje, ki jih lahko pridobimo le s poznavanjem pomanjkljivosti v lokalnem ali širšem prostoru. V ta namen smo sestavili dokument, ki odraža podjetniški razvoj po posameznih državah.

Skupščina Evropske študentske organizacije (ESU): Valleta (Malta), 30. 11.–5. 12. 2012

Dogodek je bil sestavljen iz dveh delov: prvi se je nanašal na zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, v okviru katerega so nam predstavili delovanje tovrstnih nacionalnih agencij v Evropi. Predstavili so tudi zgodovino sprejetja ključnih dokumentov bolonjske prenove – od bolonjske deklaracije, do vseh kasnejših komunikejev –, na kakšen način so ti dokumenti prispevali k zagotavljanju višje kakovosti visokega šolstva ter kaj so ključni poudarki posameznih komunikejev. Drugi del je bil namenjen polletni skupščini, na kateri je ESU predstavil dosežke v preteklem letu in predstavil plan dela za naslednja tri leta. ESU se bo v prihodnje posvečal socialni dimenziji visokega šolstva, saj je pomembno, da ima študent urejeno socialno ozadje za nemoten študij. 

Prihajajoči dogodki v letu 2013:

Konvencija Evropske študentske organizacije (ESU): Dublin (Irska), 7.–11. 3. 2012

 Glavna tema pogovorov na tokratni konvenciji je bilo vključevanje socialnih in rasnih manjšin v evropski visokošolski prostor. Poleg omenjenih manjšin se je konvencija dotaknila tudi težav, s katerimi se soočajo invalidi pri vstopanju v visokošolski prostor. Države članice ESU imajo različno poskrbljeno za nemoteno vključevanje invalidov v izobraževalni proces. Slovenija ima v tem merilu še nekaj težav z zagotavljanjem neoviranega dostopa invalidom v visokošolske zavode. Je pa Slovenija s sistemom tutorstva ena izmed redkih držav, ki imajo omenjeni sistem tako razvejan in razvit.


Skupščina Evropske študentske organizacije (ESU): Budimpešta (Madžarska), 23.–28. 4. 2012


–› Mednarodne izmenjave

Mednarodne izmenjave študentov oz. mobilnost študentov spada med prioritete bolonjskega procesa. V programu Evropa 2020 je zapisano, da bo do leta 2020 v Evropi mobilnih 20 odstotkov študentov in akademskega osebja. Če želimo slediti trendu programa Evropa 2020, moramo mobilnost v največji možni meri približati uporabnikom. Z mobilnostjo se študentom odpirajo številne možnosti za študij v tujini. Če se odločite za študij v tujini, obstaja več različnih variant.

Najbolj poznani pa sta dve vrsti mobilnosti: 
»horizontalna« mobilnostjo, kar pomeni, da določen del svojega študija opraviti v tujini (bolje poznana pod imenom Erasmus) in 
»vertikalna« mobilnost, kjer v tujini opravite celotno stopnjo izobraževanja. 


V okviru Evropske Unije obstaja veliko programov, ki spodbujajo mobilnost študentov, zaposlenih, akademskega osebja in mladih. Tako poznamo programe: 
Erasmus za mobilnost v visokem šolstvu;
Grundtvig za izobraževanje odraslih; 
Leonardo da Vinci za poklicno izobraževanje in usposabljanje v tujini; 
Erasmus Mundus za mednarodno učencev in učiteljev mobilnosti
Comenius za šolsko izobraževanje.


 

 

Za več informacij na področju programa ERASMUS obiščite spletno stran Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja www.cmepius.si ali se pozanimajte v mednarodni pisiarni na vašem visokošolskem zavodu.

 

Obstaja več različnih variant v kolikor se odločite za študij v tujini. Najbolj poznani pa sta dve vrsti  mobilnosti, in sicer »horizontalna« mobilnostjo, kar pomeni da se odločite določen del svojega študija opraviti v tujini in »vertikalna« mobilnost, kjer v tujini opravite celotno stopnjo izobraževanja.

Pred izbiro študija v tujini se je potrebno dobro pripraviti. Najpomembnejše informacije:

  • najprej se dobro pozanimaj o sami državi kamor odhajaš, da preveriš stroške bivanja, , zavarovanja, vizumov...
  • dobro se pozanimaj o fakulteti in univerzi v kakor se želiš vpisati, podrobno preglej program, da bo ustrezal tvojim željam in zanimanju, 
  • preglej postopek in roke prijave, pri čemer ti lahko veliko pomaga mednarodna pisarna na tvoji fakulteti in mednarodne pisarne na posameznih univerzah, kakor tudi druge organizacije kot je npr. CMEPIUS (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja), pravočasno si priskrbi vso potrebno dokumentacijo (razna dokazila, priporočila, potrdila…), 
  • obstaja več možnih načinov financiranja študija v tujini (domače in tuje štipendije, posojila, študentsko delo v tujini), zato si poskušaj pred odhodom priskrbeti kar se da veliko informacij.

V okviru EU je veliko možnosti študija v tujini, ki jih omogoča program Vseživljenjsko učenje, v okviru katerega najdemo dva najbolj znana in razvejana sektorska programa: Erazmus in Leonardo da Vinci. Več o omenjenima programoma lahko najdeš na spletni strani CMEPIUS.

Seveda pa mobilnost ni mogoča le v okviru omenjenih dveh programov, poznamo tudi t.i. »free movers« - to je mobilnost študentov na izmenjavah izven EU, predvsem gre za izmenjave študentov s kakšno specifično fakulteto. Izmenjavo omogočajo posamezni podpisani bilateralni sporazumi.

Več informacij na namenskih podstraneh:

Obstajajo pa tudi določeni drugi programi in organizacije, ki prav tako spodbujajo mobilnost. Med njimi je v Sloveniji najbolj prisoten program CEEPUS in organizacija HAKES.