EVROŠTUDENT VI 2016 – 2018

 

Na konferenci mednarodnega projekta EVROŠTUDENT VI v Berlinu je bilo 6. marca objavljeno novo poročilo  EVROŠTUDENT, ki prinaša mednarodne primerjalne podatke o socialni razsežnosti visokega šolstva v Evropi ter omogoča vpogled v socialne in ekonomske pogoje življena študentske populacije v 28 evropskih državah. V raziskavi so zbrani podatki o številu študirajočih, o vrstah in načinih študija, o študentskem delu, o stroških, bivanjskih razmerah študentov, o mobilnosti in internacionalizaciji, kot tudi o ocenah študija.

 

 

Na podlagi analize zadovoljstva študentov, ki vključuje kakovost poučevanja, organizacijo študija in pogojev zanj ter pridobljenih kompetenc študentov, raziskava omogoča vpogled v kakovost visokega šolstva.
Projekt EVROŠTUDENT poteka že od leta 1994, Slovenija se je vanj vključila v drugem krogu in od takrat v njem redno sodeluje. Raziskava šestega kroga, katerega rezultati so objavljeni danes, je preko spleta potekala leta 2016, v drugem semestru študijskega leta 2015/2016. Vključuje študente, ki so takrat obiskovali programe višješolskega in visokošolskega izobraževanja. Raziskavo so v Sloveniji izvajali Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja ter Študentska organizacija Slovenije.