31. Skupščina ŠOS

VABILO

 

Na podlagi 21. člena Študentske ustave (ŠU-3)(Uradni list RS, št. 32/15) in

7. člena Poslovnika Skupščine Študentske organizacije Slovenije (PoSŠOS-UPB) sklicujem

 

31. SKUPŠČINO ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE,

 

ki bo potekala v četrtek, 22. februarja 2018, ob 16.00 uri

v veliki dvorani (Mercator) Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.

 

Seja Skupščine ŠOS bo skupna.

 

Predsednike predstavniških teles, ki so sestavni deli Skupščine ŠOS pozivam, da v skladu s poslovniki skličejo ta predstavniška telesa.

 

Predlagan dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnika 30. Skupščine ŠOS
  3. Poročilo vršilca dolžnosti Generalnega sekretarja ŠOS
  4. Poročilo predsednika Nadzorne komisije ŠOS
  5. Poročilo predsednika ŠOS
  6. Imenovanje Generalnega sekretarja ŠOS
  7. Imenovanje predsednika ŠOS
  8. Razno

 

Študentska organizacija Slovenije

Aleksandar Spremo

Predsednik

 

VABILO